Екип

Проектът “Семейна екология” се реализира от екип на Психотерапевтичен институт по социална екология на личността. Той е насочен към родители, деца и семейства и има за основна цел да отговори на съвременните предизвикателства във възпитанието и отглеждането на децата. В него работят специалисти от сферата на психичното здраве, с дългогодишен опит в консултирането, превенцията и психотерапията.

Нашият подход се основава на научните открития и практиката на фамилната психотерапия и системния подход. На базата на това ние насочваме усилията си, заедно с родителите, към развиване на семейните взаимоотношения и намиране на практически решения в сферата на възпитанието и различни поведенчески проблеми при децата.

Консултанти на екипа