Доротея Панова

Доротея Панова

Доротея Панова е психотерапевт. Работи в сферата на фамилна и групова психотерапия, и терапия на двойките. Завършила Психология в ВТУ, Системна психотерапия в Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ) и Системна арт –терапия в Българската асоциация по арт-терапия (БААТ). В момента се обучава в Емоционално фокусирана терапия (EFT) към International Centre for Excellence in Emotional Focused Therapy (ICEEFT)-Greek Network. Има богат опит в работа с деца със специални образователни потребности и с хронични заболявания и техните семейства. Участвала е в стандартизиране и адаптиране за български условия на рейтинг скали за диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър (CARS 2), оценка на детското развитие (DP 3), интелигентност (WISC-IV) и за оценка на ADHD (Conners 3). Сертифицирана в използването на методи за изследване на детското развитие – Conners 3, CARS 2, CAT. Води тренинги и семинари свързани с психичното здраве, семейните и брачните отношения, родителстването и детското развитие. С интереси в областта на паралелите между визуалните изкуства и креативността като форма за изразяване и фактор за психично здраве.

За контакт: 0893 58 32 31 doroteia@arttherapy-bulgaria.org