Каталог „Семейна екология“

Екипът на проекта “Семейна екология” е подготвил различни теми, които касаят най-често срещаните трудности в ежедневието на съвременните родители. Можете да изберете една или няколко теми, които са важни за вас и да заявите участието си. Консултациите се провеждат в различен формат, спрямо заявката и потребностите на участниците:

  • Индивидуална консултация;
  • Семейна/родителска консултация;
  • Групова работа/дискусия/семинар.

Представят се актуални концепции за родителстването и се разискват конкретни примери и казуси от практиката на водещите, както и се отговаря на специфични въпроси, които затрудняват родителите или представляват интерес за тях.

Каталог „Семейна екология“
Oферта за сътрудничество (за организации)