Каталог “Семейна екология”

Екипът на проекта “Семейна екология” е подготвил различни теми, които касаят най-често срещаните трудности в ежедневието на съвременните родители. Можете да изберете една или няколко теми, които са важни за вас и да заявите участието си. Консултациите се провеждат в различен формат, спрямо заявката и потребностите на участниците:
– Индивидуална консултация;
– Семейна/родителска консултация;
– Групова работа/дискусия/семинар.
Представят се актуални концепции за родителстването и се разискват конкретни примери и казуси от практиката на водещите, както и се отговаря на специфични въпроси, които затрудняват родителите или представляват интерес за тях.
Каталог “Семейна екология”
Oферта за сътрудничество (за организации)