Отношения в двойката

Ако срещате някое от следните затруднения в общуването и отношенията между партньорите в двойката, можете да се свържете с нас:

 • Задълбочаваща се емоционална дистанция и отчуждение
 • Липса на интимно общуване и споделяне
 • Трудности  и разминавания при вземане на общи решения
 • Постоянна пасивност от единия партньор
 • Липса на диалог по текущи и важни проблеми
 • Непрекъснато противопоставяне и скандали
 • Сексуални проблеми и различия по отношение на сексуалните отношения
 • Изневери
 • Злоупотреба с алкохол
 • Физическа или вербална агресия
 • Вземане на решение за развод
 • След развода
 • Депресия, фобии, невротични проблеми на партньора