Трудности в живота на семейството

Ако срещате затруднения в отношенията с родителите на партньора си, можете да се свържете с нас:

 • Прекалена близост
 • Натрапваща се намеса
 • Конфликти
 • Междупоколенчески различия към възпитание и дисциплина на децата

Или при различни други ситуации:

 • Отношения между партньорите и към децата при втори брак
 • Соматична или психична хронична болест на единия от партньорите
 • Междукултурални различия с партньор с различна националност религия, етнос
 • Отсъстващ партньор, работещ в чужбина
 • Приемни родители
 • Осиновени деца
 • Отглеждане на дете от сам родител
 • Смърт в семейството