Ежемесечни архиви: март 2012

Програма за терапевтична подкрепа на родители и семейства на алкохолно зависими

ПСИХОСОЦИАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА СЕМЕЙСТВОТО КЪМ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНА ЕКОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА

Красимир Иванов

Социално психологичните проблеми свързани с алкохолната зависимост имат не само личен, но и семеен аспект. Многобройните изследвания сочат семейната среда като място, където се формира зависимото поведение. Семейната среда също така е и място, където зависимият член може да намери подкрепа и помощ в процеса на възстановяването си.

Програмата за подкрепа на родители и семейства на алкохолно зависими изцяло се базира на системния подход.

Общата цел е да подкрепи семейството като система от взаимодействия между членовете в усилията им да се постигне трайно въздържание от употреба на алкохол при зависимия.

Дейности

  • Семейни консултации.
  • Индивидуални консултации със алкохолно зависимия член на семейството.
  • Индивидуални консултации на съпруг/а.
  • Индивидуална работа с децата.
  • Консултации на разширеното семейство (родители на алкохолно зависимия, братя, сестри).
  • Терапевтични групи.

Програмата съдържа 8 – 10 консултации, семейни и/или индивидуални, според оценката на екипа и потребностите на конкретното семейство. Участието ви в програмата ще ви даде възможност да осъзнаете в голяма степен ресурсите, с които разполагате за справяне с проблема; да идентифицирате тези области на вашия семеен живот, които се нуждаят от промяна; да прекъснете порочния кръг на зависимост/съзависимост и да бъдете активни  във формирането на нови отношения във вашето семейство.

За повече информация и записване за консултации тел. 0878 571 884, 0888 537 376, 0896 753 837 и e-mail: krasio.ivan@gmail.com

Признаци на семейно благополучие и ролята на майката в тях

снимката е от сайта http://mamita-bg.com

От поредицата “Женското развитие”

Няма човек, който да не се запитва какво значи щастливо семейство и кои семейства са нормални. Какво не правим достатъчно добре и защо при всички грижи, които полагаме, все нещо не достига?

Фамилните терапевти дават ясно, подплатено от практиката описание на добре функциониращите семейста и категорични индикатори за семейно благополучие.

А каква е ролята на майката? Въпросът не е дали да се грижим или не, а как го правим.

За тези аспекти на женската природа ще имате възможност да разберете повече ако участвате в поредната дискутия от цикъла “Женското развитие”.

На 28 март, 2012 г., сряда, от 18.30 до 20.30 ч. 

Водещ: Валентина Маринова, психотерапевт, преподавател към Камарата на Тренинг институтите към Европейската асоциация по фамилна терапия. Водещият има опит в работа с женски групи.

В дискусията могат да участват както професионалисти, така и непрофесионалисти.

Краен срок за записване:  27 март, 2012 г. на телефон 0896 753837 или на емейл: vkmarinova@gmail.com