Дискусионна група за споделяне и подкрепа

Групата е предназначена за семейства, които отглеждат и възпитават дете в тийнейджърска възраст и желаят да участват в дискусионна  група за споделяне и подкрепа. Семействата може да са биологични, приемни, осиновителни, попечители-настойници или семейства на роднини и близки, които полагат постоянна грижа за настанено при тях дете.

Групата се среща два пъти месечно в рамките на два астрономически часа в подходящо за целта пространство.

  • Концепция на дискусионната група за споделяне и подкрепа
  • Обмен на информация между участниците за всичко, което е свързано с грижата за деца в тинейджърска възраст.
  • Създаване на специално пространство, в което семействата да могат да споделят трудности и успехи.
  • Получаване на взаимна емоционална подкрепа от участниците в групата чрез съпреживяване и споделяне.
  • Създаване на общност
  • Придобиване на нови знания чрез обмен на информация и кратки презентации от водещия
  • Поверителност на споделената информация

Групов формат и възможност за включване в интерактивни дейности и обмен на информация с  участниците и водещия.

Фасилитатор на групата:Иван Павлов – психолог, фамилен консултант, водещ на групи

Място на провеждане ул. ”Цар Самуил” № 16 ет. 2

Дата на провеждане – ще се уточни след, като се събере група

Срок за записване – текущ на e-mail: igpavlov@abv.bg и на тел. 0889274114

Такса участие: индивидуално 15 лв.; Семейство 25 лв. (заплаща се на място)

Коментари закрити.