Отношенията между двамата родители като предпоставка за психичното здраве на детето

Психичното здраве на децата е тема, която вълнува и тревожи родителите
не по-малко от соматичното здраве. Все повече родители си дават сметка,
че именно то е решаващо за развитието, самочувствието и усещането за щастие.

Днес специалистите (педагози, фамилни терапевти, психолози) осмислят психичното здраве все повече като категория, която е производна на контекста, в който се развива едно дете, а не толкова като резултат от неговите лични характеристики и качествата. Най-значимият контекст, който е определящ фактор за развитието на детето, е не просто неговото семейство, а именно взаимодействието между двамата родители като авторитети в неговия живот.

В рамките на два часа ще можете да участвате в дискусия с примери от практиката, да задавате въпроси, да научите за съвременни теоретични модели.

Първа дата: 15 април 2014, вторник, от 16.30 до 18.30 ч.

Втора дата: 23 април, сряда, от 14.30 до 16.30 ч.

Такса за участие 20 лева.

Валентина Маринова

Валентина Маринова

Водещ: Валентина Маринова, доктор по педагогика, фамилен психотерапевт

Краен срок за записване: един ден преди определената дата на телефон 0896 753837 или на емейл: vkmarinova@gmail.com (посочете за коя от двете дати заявявате участието си).

Коментари закрити.