За мъжката идентичност, бащинството и семейството

Семинар за родители и бъдещи родители

Информационната епоха, освен че промени коренно начина на живот на цялото човечество, постави и нови очаквания към ролята на бащата. Роля, за която мъжете не бяха готови. Все повече изследвания доказват за ползата дори и за новороденото от това да е обгрижвано активно и ежедневно и от двамата родители. Ежедневният контакт между детето и баща му (независимо от пола) носи много емоционална, сетивна и когнитивна полза за общото му физическо и емоционално развитие. Това може да става чрез най-простите и ежедневни дейности, лично време и посвещаване, поне в рамките на това време. В уъркшопа ще поговорим за ролята на бащата в различните възрастови периоди. Ще се представят и практически идеи за подобряване на взаимодействието между бащата и детето.

Дискусионна форма и възможност за включване в интерактивни дейности и обмен на информация с водещия и участниците.

Иван Павлов

Водещ: Иван Павлов, фамилен психотерапевт

Дата на провеждане 25.10.2017 от 18 до 20 часа
Място на провеждане ул. Княз Борис I № 122, етаж 2
Внасяне на таксата ще се проведе на 25.10.17 от 17.45 на същия адрес

Срок за записване 24.10.2010 на e-mail: igpavlov@abv.bg; телефон за въпроси 0889274114

Такса за участие: индивидуално 20 лв., семейство или двойка 30 лв.

 

Коментари закрити.