Филмите – съвременен начин за предаване на познание

 Клуб за тийнейджъри между 12 и 14 години

„Нещата от живота”, видени през филм, чрез който можеш да споделиш това, което те вълнува.

Пет филма за отношенията между хората, себехаресването, границите, които си поставяш, когато общуваш – какво да споделиш от вътрешния си свят и с кого, как комуникираш с човек, когото харесваш, различни страхове и др. Участниците ще имат възможност да предложат филми за гледане и обсъждане, които им се струват подходящи.

Всеки цикъл се състои от 5 срещи, веднъж на 2 седмици, по 3 часа – от 14.30 до 17.30 часа, сряда, на адрес: град София, улица Княз Борис I № 122, етаж 2

Такса 25 лв. за 1 път

Водещи: Диана Алексиева системен психотерапевт и Цанка Георгиева социален педагог. Треньори към Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ). Имат над 10 годишен опит в превенцията на рисково поведение сред деца и тийнейджъри. Работата им е насочена към прилагане на системен подход с използване на средства на изобразителното изкуство, драмата и литературата към индивиди, семейства, групи и общности.

За контакти: Диана Алексиева, 0892348372 и Цанка Георгиева, 0885162667

Коментари закрити.