Архиви по категории: Детско развитие - Page 2

Превантивни дейности за деца от 5 до 10 години

Дейностите са разработени на базата на теориите и методите на Мартин Селигман, Стиф Бидълф и Даниел Голман за отглеждане и възпитаване на щастливи и оптимистични деца.

Мартин Селигман е автор на „Как да бъдем оптимисти“ и много други книги и публикации върху депресията и превантивни програми, свързани с подобни състояния. Той е един от основателите на Позитивната психология (не на позитивното мислене). Стиф Бидълф е автор на „Щастливите деца“, „Възмъжаване“ и още много книги, свързани с отглеждането и работа с деца. Той работи в областта на семейната терапия. Даниел Голман е автор на бестселъра „Емоционална интелигентност“.

Подобни дейности с деца дават възможност за развиване на умения у тях като:

 • Да бъдат по-популярни и открити
 • Да отстояват себе си
 • Екипност и разрешаване на конфликтни ситуации
 • Контрол над импулсивното поведение, но не за сметка на спонтанността на детето
 • Контакт с всички емоции и изразяването им в подходяща форма
 • Преследване на цели и мечти
 • Справяне с усещане за провал, чрез полагане на усилия и подобряване и развиване в определени области
 • Създаване на пълноценни взаимоотношения с връстници и авторитети

Чрез:

 • Забавни игри
 • Общуване с връстници
 • Рисуване и драма техники

Използват се методи и техники от игрова терапия, арт-терапия, психодрама, в парадигмата на системните подходи.

Детските групи се провеждат във вторник от 17.30 до 19.30 часа

Начало 31.01. 2017
Срок за записване до 30.01.2017

За контакти: тел. 0892 34 83 72 – Диана Алексиева и 0885162667 – Цанка Георгиева; e.mail: dianaalexieva@yahoo.com

Ролята на бащата за емоционалното развитие на детето в съвременното семейство

ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР  ЗА РОДИТЕЛИ В ГРАД СТАРА ЗАГОРА

 

В семинара  ще поговорим за влиянието на бащата за емоционалното и интелектуалното развитие на децата. Ще погледнем по един различен начин на съвременните семейни модели. Ще потърсим работещи подходи за преодоляване на трудностите, свързани с настъпилите промени в живота на семейството в процеса на израстване на детето.

 

Методи: Интерактивна форма с възможност за дискусия.

Водещ: Иван Павлов, фамилен психотерапевт

club roditeli

Дата на провеждане 10. 12. 2016

Място на провеждане: Семеен център “Майя”  ул. Гурко, 67А, ет.1, гр. Стара Загора

Времетраене: 11.00 – 14.00 чaса

Внасяне на таксата на 10.12.16 от 10.30 на същия адрес

Срок за записване:09.12.2016

на e-mail krasy.ivanova@gmail.com  – Красимира Иванова телефон 0887 52 50 92

Максимален брой участници: 15

Цени: индивидуално 30 лв., семейство или двойка 40 лв.

Участие в Клуб родители

Промяната в отношенията на партньорите при появата на детето – криза или възможност?

На 14.10.2016г. в МОЛ София  по покана на „Клуб родители“  Иван Павлов – фамилен психотерапевт направи презентация на тема: „Промяната в отношенията на партньорите при появата на детето криза или възможност?“. Това е поредното участие на член от екипа на „Семейна екологиия“ в това събитие и е част от дейностите за предоставяне на актуална информация пред широка аудитория за детското развитие, брачните и семейни отношения. Презентацията предизвика силен интерес и постави в дискусионна плоскост въпроси за връзката родител-дете, родител-родител, съпруг-съпруга и как в тези отношения участват  членовете на разширеното семейство. Разгледаха се етапите, през които преминава семейството в жизнения си цикъл. Активността и въпросите задавани от родителите е еднозначна индикация за нуждата от подобен род инициативи.

 

 

 

Как да разбираме промените в поведение на детето в контекста на брачните отношения?

  ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР  ЗА РОДИТЕЛИ В ГРАД СТАРА ЗАГОРА 

Често се случва родители да търсят консултация за детето си поради настъпили необясними промени в поведението, емоционалното състояние или трудности в общуването, но да се установи, че е настъпила криза в отношенията им като партньори. Криза, която може да предизвика  конфликти и напрежение, но би могла да се трансформира във възможност за развитие и промяна. В семинара ще се постави акцент върху разбирането за партньорските отношения като основополагащи за настъпващите промени в поведението на детето. Ще се представи практическо упражнение родители.

Методи: Интерактивна форма с възможност за дискусия.

Водещ: Иван Павлов – фамилен психотерапевт                        club roditeli

Дата на провеждане 05. 11. 2016

Място на провеждане: Семеен център „Майя“  ул. Гурко, 67А, ет.1, гр. Стара Загора

Времетраене: 11.00 – 14.00 чaса

Внасяне на таксата на 05.11.16 от 10.30 на същия адрес

Срок за записване 04.11.2016 на e-mail krasy.ivanova@gmail.com Красимира Иванова телефон 0887 52 50 92

Максимален брой участници: 15

Цени: индивидуално 30 лв., семейство или двойка 40 лв.

Отношенията между бащата и детето от 0 до 3 години

Семинарът е за родители и бъдещи родители

Информационната епоха освен, че промени коренно начина на живот на цялото човечество, постави и нови очаквания към ролята на бащата. Роля, за която мъжете не бяха готови. Все повече изследвания доказват за ползата за новороденото от това да е обгрижвано активно и ежедневно и от двамата родители. Ежедневният контакт между бебето и баща му /независимо от пола/ носи много емоционална, сетивна и когнитивна полза за общото му физическо и емоционално развитие. Това може да става чрез най-простите и ежедневни дейности, лично време и посвещаване, поне в рамките на това време.В уъркшопа ще поговорим за ролята на бащата във възрастовия период от 0 до 3 години. Ще отделим и специално време за партньорските отношения. Ще се представят и практически идеи за подобряване на взаимодействието между бащата и детето.

Методи: Дискусионна форма и възможност за включване в интерактивни дейности и обмен на информация с водещия и участниците.

Водещ: Иван Павлов – фамилен психотерапевт

Иван Павлов - психолог, фамилен консултант

Дата на провеждане 28.10.2016

Място на провеждане ул. Княз Борис I № 122, ет. 2

Времетраене:  18.00 – 20.00

Внасяне на таксата ще се проведе на 28.10.16 от 17.45 ч. на същия адрес

Срок за записване 27.10.2016 на e-mail:igpavlov@abv.bg и телефон  0889274114

Цени: индивидуално 20 лв., семейство или двойка 30 лв.

Очаквайте следващи семинари по темата, които ще разгледат отношенията между бащата и детето в различните възрастови периоди.