Архиви: детска градина

Семинар за родители, чиито деца правят първите си стъпки извън семейството

Предизвикателството да порастнеш!

Семинарът е предназначен за родители, преживяващи промяна в семейната система (тръгване на детето на детска градина или училище), която би могла да прерастне и в криза, породена от порастването на детето.

  • Какво да правим, когато се чувстваме несигурни?
  • Как да реагираме, за да се чувства детето подкрепено, а не само обгрижено?
  • Как да приемем новия етап от жизнения цикъл на семейството?

За родителите, децата са носители на промени, възможности и изпитания. Децата, желани и обичани, натоварени с надежди и очаквания имат да извървят свой път. Родителят е този който ги придружава в този процес.

На 17.04.2018г. от 15.30 до 17.30 часа
София, ул. Княз Борис I № 122, ет. 2

Такса 35 лв.

Водещи:
Диана Алексиева – психолог и системен психотерапевт 0892 348 372
Евелина Пейчева, детско-юношески психолог и фамилен психотерапевт 0888 968 162

Треньори към Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ), с над 10 годишен опит в работата с родители и деца.

Необходимо е предварително записване!

Дискусия за родители „Детето, семейството и детската градина“

 

Психо-социален институт за семейството и сдружение „Естествено“ организират дискусия за родители на тема: „Детето, семейството и детската градина“.
Дискусията ще отговори на някои от най-парливите въпроси, които тревожат родителите, когато предстои детето да започне детска градина:

  • Кога е подходящият момент детето да тръгне на детска градина?
  • Как родителите могат да улеснят и подкрепят този процес и да бъдат полезни на детето си?
  • Взаимодействие между семейството и детската градина – в полза на детето и неговата успешна адаптация.

Родителите ще могат в спокойна атмосфера да споделят своите тревоги, въпроси и колебания, да чуят прoфесионални насоки и да обменят опит с други родители.

Водещи:
Валентина Маринова, доктор по педагогика и Елена Кръстева, фамилен консултант

Дата: 27 октомври, от 14.30 до 17.30ч.

Място: Център, бул. „Витоша“ 100, партер, сдружение „Естествено“
Такса за участие: 30 лв. Такса за двамата родители: 40 лв.

Записвания: vkmarinova@gmail.com

Краен срок за записване: 20 октомври

Дискусията ще се проведе при записани минимум 4 души.