Архиви: деца - Page 2

Неосъденото насилие поражда още повече насилие

Интервю за puls.bg

1235068_10201295254176766_642366603_n

Валентина Маринова

– Г-жо Маринова, колко разпространен  е проблемът с агресията сред подрастващите в България?

– Проблемът с насилието в страната ни е огромен. Бих казала, че това е най-значимият проблем в действителността ни в последните години. Но трябва да правим разлика между насилие и агресия. Насилието е нещо, към което трябва да сме безкомпромисни и крайно нетърпими, а агресията е енергия, която всеки човек има в себе си и нейното използване по подходящ и адекватен начин може и трябва да намира изява в човешкото поведение. Българското общество е изключително толерантно и търпимо към насилието. Това е изключително голям проблем. Това означава, че ние не сме способни да осъждаме по категоричен начин насилието, да му даваме отпор, да го заклеймяваме като недопустимо явление. Това поражда ново и ново насилие. То ни залива, особено напоследък. И това е невероятно опасно обществено явление, на което тепърва ще берем горчивите плодове. Цяло едно поколение израства в среда, изключително толерантна към насилието. Насилието е превърнато в норма. В същото време, сме нетолерантни към всяка изява на адекватна агресия, гняв, заредено с яд поведение. Това се приема за признак на лошо поведение, неуважение към другите, слабост – че не можеш по друг начин да си защитиш позицията. И се получава изключителен дисбаланс. Вместо да сме нетолерантни към всяка проява на насилие и толерантни към адекватните прояви на гняв и агресия, както е в зрелите и демократични общества, у нас е точно обратното.

– Подценява ли се този проблем у нас?

– От една страна се подценява, от друга, когато му се обръща внимание, то е в изключително погрешна посока. Говори се как да се направи превенция на агресивното поведение, а в същото време от телевизионния екран се леят послания на отговорни институции, партии, лидери, които оправдават насилието като нечия кауза. Не превенция на агресията трябва да правим, а програми, които подпомагат децата как да дават израз на агресивната си енергия по един адекватен начин, без това да води до насилие. Как да се отстояват, да участват в конфликти, да уважават гнева си. Да не си забраняват да бъдат ядосани, дори разрушителни понякога. Демократичните държави, както и добре функциониращите семейства, не биха позволили това, което се случва в момента в България по улиците, с тези граждански патрули, нападение над чужденци, брутално поведение на определени политици в медиите. В същото време не биха заклеймявали дете или група от хора, които изразяват своя гняв, които казват НЕ, отстояват правата си и др.

– Има ли определена група или тип младежи, които са по-застрашени от прояви на агресия?

– Няма тип – има контекст. Затова и обръщам внимание към това, което става наоколо, а не към определени личностни характеристики. Разбира се, има деца, които по-често са застрашени от това да започнат да практикуват поведение на насилници. Често това са деца, които са или насилвани или неглежирани по някакъв начин. Изобщо деца, които са израснали в модел на отношения, който не зачита техни основни емоционални потребности. Темата за емоционалната злоупотреба заслужава специално внимание, тя също е изключително актуална за нашето общество. В същото време промяната в контекста, в който живее детето, съвсем недвусмислено води до нормализиране на неговото поведение.

– Научи ли се българинът да търси помощ от психолог при възникването на такъв тип проблеми? Склонен ли е да се довери?

– Мисля, че още сме далече от това. По принцип сме недоверчиви и параноични дори. Това е разпространено във всички сфери на обществения ни живот: училище, болници, държавните институции, въобще е разколебано доверието в експертността като цяло. Това включва и работата на психолозите. За това помага и една друга тенденция, която е, че често психологът се използва като наказателна институция, а не като помагаща. В училищата например при психолога някои ученици се изпращат, за да ги сплаши, да им „чете конско“, да размаха пръст. Това няма как да не подкопава доверието в добронамереността на външен спрямо семейството човек.

Детето, семейството и детската градина

Сдружение “Естествено” и екип „Семейна екология“                                                     организират семинар за родители на тема: Детето, семейството и детската градина

Дискусията ще отговори на някои от най-парливите въпроси, които тревожат родителите, когато предстои детето да започне детска градина:

– Кога е подходящият момент детето да тръгне на детска градина?

– Как родителите могат да улеснят и подкрепят този процес и да бъдат полезни на детето си?

– Как може да има ефективно взаимодействие между семейството и детската градина в полза на детето и неговата успешна адаптация?

Водещ: Елена Кръстева, фамилен консултант

Дата: 17 септември (вторник) от 16.30 до 18.30 ч.

Място: София, ул. „Цар Самуил” № 16
Такса за участие: 20 лв. Такса за двамата родители: 30 лв.

За записване и информация: elena.krasteva@estestveno.com, тел. 0885121345

Как да общуваме градивно с тийнейджърите в къщи без да настъпи „края на света“

Дискусията  е  предназначена за РОДИТЕЛИ И БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ, осиновители и бъдещи осиновители, приемни семейства и бъдещи приемни семейства.

Времетраене: Два астрономически часа

Съдържание: Как да общуваме пълноценно? Как да оказваме емоционална подкрепа? Как да управляваме резките промени в поведението и настроението? Как да се договаряме? Как да предпазим подрастващия от рисково поведение? Как да говорим за секс?

Методи: Дискусионна форма с образователна презентация и възможност за включване в интерактивни дейности и обмен на информация с водещия и участниците.

Водещ на дискусиите: Иван Павлов – психолог, системен фамилен консултант и….баща на тийнейджър

Дата на провеждане: 12.07.2013 г.

Място на провеждане: София, ул.”Цар Самуил” № 16 ет. 2 от 18.00 до 20.00 ч.

Внасяне на таксата ще се проведе на 12.07.2013 г. от 17.30 ч. на същия адрес.

Срок за записване: 11.07.2013 г. на e-mail:igpavlov@abv.bg и телефон  0889274114

Такса участие: индивидуално: 25 лв. Семейство: 30 лв. Институция: 40 лв.

Дискусионна група за споделяне и подкрепа

Групата е предназначена за семейства, които отглеждат и възпитават дете в тийнейджърска възраст и желаят да участват в дискусионна  група за споделяне и подкрепа. Семействата може да са биологични, приемни, осиновителни, попечители-настойници или семейства на роднини и близки, които полагат постоянна грижа за настанено при тях дете.

Групата се среща два пъти месечно в рамките на два астрономически часа в подходящо за целта пространство.

  • Концепция на дискусионната група за споделяне и подкрепа
  • Обмен на информация между участниците за всичко, което е свързано с грижата за деца в тинейджърска възраст.
  • Създаване на специално пространство, в което семействата да могат да споделят трудности и успехи.
  • Получаване на взаимна емоционална подкрепа от участниците в групата чрез съпреживяване и споделяне.
  • Създаване на общност
  • Придобиване на нови знания чрез обмен на информация и кратки презентации от водещия
  • Поверителност на споделената информация

Групов формат и възможност за включване в интерактивни дейности и обмен на информация с  участниците и водещия.

Фасилитатор на групата:Иван Павлов – психолог, фамилен консултант, водещ на групи

Място на провеждане ул. ”Цар Самуил” № 16 ет. 2

Дата на провеждане – ще се уточни след, като се събере група

Срок за записване – текущ на e-mail: igpavlov@abv.bg и на тел. 0889274114

Такса участие: индивидуално 15 лв.; Семейство 25 лв. (заплаща се на място)

7 успешни начина за общуване и възпитание на децата

Поредица от дискусии

Дискусиите  са  предназначени за РОДИТЕЛИ И БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ, осиновители и бъдещи осиновители, приемни семейства и бъдещи приемни семейства. Полезен е и за педагози, психолози, социални работници, учители, както и за студенти от съответните специалности.

Състои се от седем поредни интерактивни дискусии от по 180 мин. два пъти месечно.

Ще бъде представена концепцията на д-р Хаим Гинът за успешните начини на общуване и възпитание на децата в съчетание с разяснения на водещия на дискусиите за  екосистемен подход при разбирането на динамиката в семейството. Участниците ще имат възможност да чуят основни насоки ползвани в практиката на д-р Гинът и на водещия при подкрепа на деца и семейства.

Метод на работа – дискусионна форма с образователна презентация и възможност за включване в интерактивни дейности и обмен на информация с водещия и участниците.

Водещ на дискусиите: Иван Павлов – психолог, системен фамилен консултант

Дата на V дискусия „Дисциплината – в търсене на ефективни алтернативи на наказанията” 13 март 2013

Място на провеждане ул.”Цар Самуил” № 16 ет.2

Времетраене:  18.00ч-21.00ч.

внасяне на таксата ще се проведе на 13.03.13 г. от 17.30 ч. на същия адрес

Срок за записване 12.03.2013 г. на eл. поща:igpavlov@abv.bg и телефон 0889 274114

Такса участие: индивидуално: 15 лв. семейство: 25 лв. институция: 35 лв.