Архиви: проблеми в семейството

Как да общуваме пълноценно и ефективно

Екип на проект “Семейна екология“ организира практически семинар от поредицата психология на човешкото всекидневие.

Дата на провеждане: 29 март, четвъртък от 18.30 до 20.30.
Адрес: София, ул. Княз Борис Първи 122, етаж 2.

Семинарът е предназначен за всички, които искат да научат, конкретни начини за пълноценно и ефективно общуване в рамките на ежедневните си лични или служебни дейности.

Общуването, обменът на информация са водеща потребност на хората, именно присъща на човека, но специфична за всеки. Във всяка комуникация, при всяко общуване с другите ние очакваме да бъдем забелязани, зачетени, уважени, признати. Когато това не стане или има оттенък на двусмисленост, ние се чувстваме отхвърлени и наранени. Затова избираме сред своите познати и с удоволствие се срещаме с тези хора, които ни изслушват без да променят темата и да бързат да говорят за себе си, които дори задават въпроси, показват интерес към нас, както и това, че ни харесват – гледат ни в очите, често се усмихват. Често обаче в полето на ежедневна неефективна комуникация с партньора, с приятелите, съседа или колегите се генерират неусетно и невидимо недоразумения, объркване, а в определени обстоятелства това води до конфликти и отчуждение.

В семинара ще поговорим и поработим около няколко практически насочени принципа за пълноценно и удоволетворително общуване с другите.

Регистрацията става на e-mail: igpavlov@abv.bg.

Такса участие 25лв.
Срок за записване 28.03.2018г.
Максимален брой места 10.
Регистрацията приключва при запълване на бройката.

Водещ: Иван Павлов, фамилен психотерапевт и арт-психотерапевт.

Работи индивидуално, с двойки,  със семейства и групи. Провежда семинари по теми касаещи психичното здраве, семейните и  брачните отношения, родителстването и детското развитие.

За повече информация 0889274114 Иван Павлов

Ролята на бащата за емоционалното развитие на детето в съвременното семейство

ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР  ЗА РОДИТЕЛИ В ГРАД СТАРА ЗАГОРА

 

В семинара  ще поговорим за влиянието на бащата за емоционалното и интелектуалното развитие на децата. Ще погледнем по един различен начин на съвременните семейни модели. Ще потърсим работещи подходи за преодоляване на трудностите, свързани с настъпилите промени в живота на семейството в процеса на израстване на детето.

 

Методи: Интерактивна форма с възможност за дискусия.

Водещ: Иван Павлов, фамилен психотерапевт

club roditeli

Дата на провеждане 10. 12. 2016

Място на провеждане: Семеен център “Майя”  ул. Гурко, 67А, ет.1, гр. Стара Загора

Времетраене: 11.00 – 14.00 чaса

Внасяне на таксата на 10.12.16 от 10.30 на същия адрес

Срок за записване:09.12.2016

на e-mail krasy.ivanova@gmail.com  – Красимира Иванова телефон 0887 52 50 92

Максимален брой участници: 15

Цени: индивидуално 30 лв., семейство или двойка 40 лв.

Семейството като система

 1. Семейството (биологично или не) заема централно място в живота на детето и често ключът към разбирането на проблемите на детето е в разбирането за случващото се в семейството.

Поведението на детето е обусловено не само от неговите особености, но и от особеностите на системата (семейството), част от която то се явява.

 1. Често ние свързваме събитията в линеарна връзка – едно събитие, предшестващо друго във времето, го причинява. (облякох се, защото се захлади; краде, защото родителите са разведени и т.н.) Често това е свързано с търсенето на отговор на въпроса “Защо”? Но линеарната връзка е валидна в случаите, когато обекта А влияе върху В, но В не влияе върху А.
 2. Където е налице това взаимно влияние (А върху В и В върху А) съществува циркулярна връзка и може да се каже, че елементите А и В са свързани в система. (биоценозата в природата, системите в човешкия организъм).
 3. Всяко едно явление може да бъде разгледано като система, независимо от каква материя са съставени неговите елементи. Същото това явление може да бъде разгледано и като част от една по-голяма система, стояща по-високо в йерархията. Решаваща е всъщност позицията на наблюдателя, т.е. кое той възприема като елемент на системата и кое – като цяла система.

Цялата Вселена – от галактиките до микрочастиците (включително и живите организми) е организирана и се състои от други системи. Всяка система разполага с определена доза независимост в рамките на по-голямата система, но в рамките на определени граници (електрона в системата на атома, планетната система в Галактиката, индивида в семейството, семейството в общността и т.н.). Самият индивид може да бъде разглеждан като цяло (система), а неговите преживявания, отделните душевни процеси – като елементи.

Системата е функционално цяло, изградено от отделни елементи, 
свързани и подредени в определен ред. 
 1. Всяка система се разграничава от обкръжението си чрез своята граница, напр. клетката със своята мембрана. Понякога тази граница е твърде плътна, тя не допуска обмен на вещества или друга информация с обкръжението и системата се нарича “затворена”. В природата такива системи се срещат относително рядко, но все пак можем да ги наблюдаваме, напр. при изолираните островни биологични системи. Характерното е, че при тях се запазва състоянието на равновесие, както и характеристиките на нейните елементи (напр. “древните” животни на Австралия). Възможностите за приспособяване на тези системи са твърде ограничени.

Много по-често в природата се срещат “отворените” системи – с пропускливи за информация граници, като получават по този начин възможност да се приспособят към промените и да “съобщят” на обкръжението за промените в тях, както и да използват ресурсите на това обкръжение.

 1. Системният подход разглежда индивида като елемент от семейната система, т.е. поведението на индивида не се разглежда отделно и независимо от обкръжението, а в тясна взаимовръзка с останалите членове на системата, т.е. то се определя не само от качествата на самия индивид, но и от правилата на взаимодействие, за комуникация и от структурата на семейството.

Семействата като система се характеризират с:

 1. Свойствата на семейството не са прост сбор на свойствата на нейните отделни членове.
 2. Семейството има граници, които се характеризират с определена пропускливост. Те пропускат определена информация в определена посока. Определянето на техните свойства е важно за разбиране на функционирането на системата.
 3. Семейната система се стреми да постигне относителна, но не пълна стабилност. Развива определени структури и правила за да поддържа реда, предсказуемостта и стабилността си. Тези структури и правила ще направляват потока от информация и комуникацията между отделните членове.
 4. Семейната система се развива и расте – под влиянието на средата или нуждите на своите членове. Отвън тя се влияе от факторите на средата, културата, общността (голямата система), а отвътре – от развитието на отделните членове и техните взаимоотношения, като преминава през отделните стадии на своя жизнен цикъл. Така тя от една страна оцелява, а от друга – осигурява променящите се във времето нужди на нейните членове.
 5. Комуникацията и обратната връзка са неотделима част от системата.
  • негативна – ограничава промените, служи за укрепване на стабилността на системата, поддържа хомеостазата
  • позитивна – подкрепя промяната и развитието
 6. Циркулярна каузалност на събитията
 7. Семейната система е целенасочена
 8. Семейната система се състои от субсистеми. Те изпълняват различни функции и се намират на различно ниво в йерархията – разполагат с различна власт.

 

Иван Павлов

Иван Павлов

Статията е подготвена от Иван Павлов, системен фамилен психотерапевт

Здравословната сила на „негативните“ чувства

Екип „Семейна екология” организира дискусия за родители

„Негативните” чувства често се избягват от родителите с изискването децата им също да се научат да ги избягват. Шири се митът, че ако не изразяваме негативни чувства, детето ни няма да изпитва такива. Това не остава без последствия за нашите отношения в живота ни като възрастни хора, не остава без последствия и за цялостното психично здраве на децата ни. Определяните от нас като „негативни” чувства носят много здравословна сила в себе си. Способността ни да бъдем в контакт с тях и да ги изразяваме е израз на нашата зрялост, цялостност и психично здраве. Тази способност е и един от най-ценните подаръци, които можем да дадем на децата си.

Дискусията цели да отговори на следните въпроси:

 • Колко плашещи са негативните чувства?
 • Каква е цената, която плащаме, ако се правим, че ги няма?
 • Можем ли да черпим сила от чувствата, които ни плашат, разстройват и се опитваме да скрием?
 • С какво може да ни бъде от полза умението да ги изпитваме и изразяваме, вместо да ги потискаме и да се правим, че ги няма?
 • Как чрез изразяването на своите негативни чувства, се превръщаме в позитивен пример за детето си?

Водещ: Доротея Панова, психолог, семеен консултант

Дата: 26 ноември, четвъртък, от 14.00 до 16.00 часа

Място: София, ул. Цар Самуил” №16

Такса за участие: 20 лв. Такса за двамата родители: 30 лв.

За записване и информация: doroteia@semeina-ekologia.org, 0878709499 – Доротея Панова

В подкрепа на разведените родители и техните деца

Дискусията е предназначена за всички, които искат да погледнат на раздялата си  по един различен и насочен към бъдещето начин.

Времетраене: Два астрономически часа

Съдържание: В днешно време прекъсването на съпружеските отношения чрез развод от необичайно явление постепенно  премина в категорията на приетия „стандарт”. Обществото продължава обаче да не реагира на него еднозначно. В едно и също време признава правото на съпрузите да се освободят от непоносимите съпружески отношения, но осъжда развода като причина за емоционалните вреди нанесени на  децата. Как да стане така, че последствията от развода да не причиняват страдание на децата и болка на родителите? Има ли точна рецепта за това? Вероятно няма. Неоспорим факт е обаче, че проблемите на децата не могат да се решат отделно от проблемите на родителите. Някак си всички разбираме, че един нещастен човек трудно може да направи друг щастлив! Отнякъде трябва да се започне? Кога и как всеки решава сам, но бихме могли да помислим в тези два часа заедно!

Методи: Дискусионна форма с интересна презентация и възможност за включване в интерактивни дейности и обмен на информация с водещия и участниците.

Водещ: Иван Павлов – психолог, фамилен психотерапевт

Дата на провеждане 27.05.2014 г.  

Място на провеждане ул. „Цар Самуил“ № 16 ет. 2

Времетраене:  18.00 -20.00 ч.

Внасяне на таксата ще се проведе на 27.05.14 г. от 17.30 ч. на същия адрес

Срок за записване 26.05.2014 г. на e-mail:igpavlov@abv.bg и телефон  0889274114

Такса за участие: 20 лв.