Архиви: училище

Семинар за родители, чиито деца правят първите си стъпки извън семейството

Предизвикателството да порастнеш!

Семинарът е предназначен за родители, преживяващи промяна в семейната система (тръгване на детето на детска градина или училище), която би могла да прерастне и в криза, породена от порастването на детето.

  • Какво да правим, когато се чувстваме несигурни?
  • Как да реагираме, за да се чувства детето подкрепено, а не само обгрижено?
  • Как да приемем новия етап от жизнения цикъл на семейството?

За родителите, децата са носители на промени, възможности и изпитания. Децата, желани и обичани, натоварени с надежди и очаквания имат да извървят свой път. Родителят е този който ги придружава в този процес.

На 17.04.2018г. от 15.30 до 17.30 часа
София, ул. Княз Борис I № 122, ет. 2

Такса 35 лв.

Водещи:
Диана Алексиева – психолог и системен психотерапевт 0892 348 372
Евелина Пейчева, детско-юношески психолог и фамилен психотерапевт 0888 968 162

Треньори към Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ), с над 10 годишен опит в работата с родители и деца.

Необходимо е предварително записване!

Как да се помогне на детето да се адаптира по-лесно в училище

Уъркшопът е предназначен за РОДИТЕЛИ

Изглежда, че когато децата започват да посещават училище това променя ритъма 
на живот в цялото семейство. За детето това е етап от неговото развитие, 
изпълнен с много интензивни емоционални преживявания и усвояване на нов тип 
социални умения. Всички членове в семейството в една или друга степен са 
засегнати ефекта на настъпващите промени. Промени, които въпреки че са 
нормативни и чакани, се случва да предизвикат напрежение и конфликти. 
В уъркшопа ще се работи около някои приложими на практика подхода за подкрепа 
на децата при адаптацията им в училище.

Методи на работа: Дискусионна форма с образователна презентация и възможност за включване в интерактивни дейности и обмен на информация с водещия и участниците.

Иван Павлов

Иван Павлов

Водещ: Иван Павлов, фамилен психотерапевт

Дата на провеждане 25. 08. 2016. Максимален брой участници 12.

Място на провеждане: София, ул. Княз Борис I № 122, ет. 2, от 18.00 до 20.00

Внасяне на таксата ще се проведе на 25. 08. 2016  на същия адрес

Срок за записване 24. 08. 2016 на e-mail: igpavlov@abv.bg и телефон  0889274114

Такса за участие: индивидуално 20 лв., семейство или двойка 30 лв.